Varvets personal klarar, med hjälp av sin breda kompetens,
av de allra flesta jobb.
En stor del av vår personal har jobbat här länge, upp till fyrtio år.

Tack vare sin långa erfarenhet kan personalen på Kummelnäs Varv ofta komma med alternativa förslag på hur man kan lösa problem eller vilken typ av om– och tillbyggnad som kunden bör satsa på.

 

Cathrine Eriksson

VD

Ralf Eriksson

Produktionschef

Richard Tanski

Svetsare
Johan Österman

Rörarbetare o Mekaniker

Kent von Attlebrant Målare
Lasse Sundell Finmekaniker o Svarvare
Samt 2 st. Varvsarbetare