Kummelnäs Varv är ett familjeföretag i tredje generationen med nio anställda. Det är ett mångsidigt varv som utför såväl reparationer som underhåll av båtar upp till 400 ton. Sedan man förvärvade Nacka Finmekaniska år 2002 erbjuder Kummelnäs Varv även axeltillverkning, hylslager och propellerreparationer i egen regi.

Kummelnäs Varv präglas av en hög flexibilitet, tillgänglighet och en stor kompetens inom sitt område