Kummelnäs Varv utför tjänster på många områden inom området fartyg och konstruktioner. Målsättningen är att kunna tillgodose kundernas krav och behov alltifrån mindre reparationer och service till mera omfattande tillbyggnationer/ombyggnationer.
   
Torrsättning Klassning/Reparation/Underhåll
Kranlyft t.ex. i och ur lyft motorer
Mekanikerarbeten motorinstallationer, axeldragningar, lagerbyten, riktningsarbeten
Rörarbeten rörinstallationer, värme, kyl, avgassystem
Svetsarbeten svetsning i plåt, aluminium, rostfritt
Plåtslageriarbeten mallning, tillverkning, plåtdetaljer
Maskinbearbetning gradsax, kantpress, rundvals
Verkstadsarbeten svarvning, fräsning, detaljtillverkning
Ultraljudsmätning av bordläggning inkl protokoll
Vibrationsmätningar motorer, axlar, inkl protokoll
Propellerarbeten reparation, riktning, balansering, stigningsändring och anpassning mot axel
Propelleraxelarbeten nytillverkning, bearbetning, riktning
Roderarbeten nytillverkning, reparation, bearbetning och riktning
Rengöringsarbeten bottenrengörning med högtryckspolning 250 bar, hetvattenaggregat, rensugning av kölutrymmen och tankar
Svepning/blästring kapacitet 8 bars tryck, blästring av fartyg in- & utvändigt, tankar konstruktioner m.m.
Målningsarbeten fartygsmålning konstruktioner och tankar utförs med sprututrustning